Scrolls of Lore Forums  

Go Back   Scrolls of Lore Forums > Warden Stillwater

Conversation Between Warden Stillwater and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  03-11-2016 10:18 PM
  aventador
  tu van luat http://anztheme.com/ thanh lap cong ty http://biareview.com/ tu van phap luat cong ty luat
  V?ng l?ng m?y Yến Truy Tinh nhướng l?n, liếc mắt nh?n lại, cười lạnh n?i: "Ta kh?ng thể tưởng tượng được ngươi l?m sao trở th?nh một trong tứ đại kỳ nh?n của tu ch?n giới. Theo ta thấy tứ đại kỳ nh?n của tu ch?n giới cũng chỉ c? Tất Trường Xu?n c?n xứng danh, về phần những người kh?c sao! Hắc hắc! Bất qu? cũng kh?ng kh? l? giải. Cũng như loại người như ngươi đối với mọi người hữu ?ch v? hại m? c? thể sống tới giờ n?y, ngay cả ta trước đ? cũng chưa từng nghĩ muốn động ngươi, nhưng tốt xấu ngươi cũng l? một sự tr?i buộc g?nh nặng, kh?ng lợi dụng ngươi chẳng phải l? đ?ng tiec."

  Lời n?y c? thể n?i từng

All times are GMT -7. The time now is 11:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.